Cày thuê Genshin Impact


Vui lòng chọn thông tin
Chọn máy chủ
Tiền

Thông tin người dùng

Tài khoản
Mật khẩu
Chú thích

Chi tiết dịch vụ

Chi tiết dịch vụ

Rule với khách hàng:

- Hãy đổi mật khẩu khi đơn cày đã được đổi qua thành công hoặc hủy.

- Ghi đúng Số Điện Thoại để bên Shop gọi lấy mã đăng nhập hoặc có thể IB Page

- Nick phải đầy đủ thông tin bảo mật, nếu đưa nick trắng mất shop không chịu trách nhiệm.

- Trong quá trinh cày thuê khách hàng vui lòng không đăng nhập vào game để tránh ảnh hưởng đếu quá trình cày thuê.

Tiền

Báo giá: 0 VND

Thanh toán

Xác nhận thanh toán

Thông tin yêu cầu
Tài khoản
Dịch vụ
Cày thuê Genshin Impact
Gói
Phương thức thanh toán
Tài khoản Shopbrand
Phí thanh toán
Miễn phí
Tổng thanh toán

Xác nhận thanh toán

Thông tin nạp thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá
Chiết khấu
Khuyến mại
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thực nhận

Đăng nhập

Vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký để trải nghiệm tốt nhất
dịch vụ của chúng tôi!

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây

Đăng nhập để tiến hành giao dịch!

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây